‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

PIANOo-alert nr. 428
18 mei 2023

Online lezen
  |  Afmelden

De PIANOo-alert informeert u over nieuwe publicaties, jurisprudentie en bijeenkomsten van PIANOo. Daarnaast geeft deze nieuwsbrief een overzicht van wat er speelt in de media rond inkopen en aanbesteden.
Praktijkvoorbeeld: Leidse Ladder borgt circulariteit in de organisatie
Bron: PIANOo
De gemeente Leiden wil vanaf 2023 alle gemeentelijke bouwprojecten 100% circulair uitvragen. Om de mate van circulariteit in de openbare ruimte te meten, heeft de organisatie de Leidse Ladder ontwikkeld: hét monitoringssysteem voor circulariteit in openbare ruimteprojecten. Dit is gebaseerd op 8 circulaire ontwerpprincipes, onderverdeeld in Preventie, Waardebehoud en Waardecreatie.
Lees meer
Praktijkvoorbeeld: Rotterdam koopt verantwoord natuursteen in
Bron: PIANOo
Duizenden mensen lopen dagelijks over pleinen en trottoirs van natuursteen in Rotterdam. De gemeente wil voorkomen dat hierbij ook over de mensenrechten heen wordt gelopen. Daarom spelen ketenverantwoordelijkheid en internationale sociale voorwaarden (ISV) een belangrijke rol in de nieuwe aanbesteding. 
Lees meer
Lancering Manifest Sustainable Procurement voor het bedrijfsleven
Bron: PIANOo
Op 8 juni 2023 vindt de lancering van het Manifest Sustainable Procurement voor het bedrijfsleven plaats. Dat is een prachtige mijlpaal. Dit manifest verbindt de bedrijven en de semipublieke instanties tot één community die collectief en actief gaat bijdragen aan een duurzame inkoopketen en het behalen van de Sustainable Development Goals. 
Lees meer
Compensatie voor partijen die overstapten op dure gascontracten
Bron: PIANOo
Aanbestedende diensten en speciale sectorbedrijven die volgens het sanctiepakket tegen Rusland hun contracten met SEFE Energy Ltd. moesten opzeggen, worden volledig gecompenseerd voor de hogere kosten. Dat laat minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) weten in een brief aan de Tweede Kamer.
Lees meer
Nieuw advies Commissie van Aanbestedingsexperts
Bron: Commissie van Aanbestedingsexperts
De Commissie van Aanbestedingsexperts (Commissie) heeft 1 nieuw advies gepubliceerd. Dit betreft: De enkele omstandigheid dat sommige inschrijvers migratiekosten moeten maken en andere niet, maakt niet zonder meer dat sprake is van een schending van het gelijke speelveld.
Lees meer
Gemeente Eindhoven meest vriendelijke mkb-opdrachtgever
Bron: Cobouw
De gemeente Eindhoven is uitgeroepen tot winnaar van de MKB Infra-aanbestedingsaward 2023. Volgens de jury viel de gemeente op met een professioneel inkoopbeleid en een visie die duidelijk inzet op een veilig en duurzaam Nederland. Ook het mkb krijgt bij deze duurzaamheidsontwikkelingen kansen. Dat juicht de jury toe.
Lees meer
Inkoopbeleid Nederlandse overheid steeds duurzamer
Bron: RIVM
In 2019 en 2020 verminderde de Nederlandse overheid de eigen uitstoot van broeikasgassen. Deze vermindering is vergelijkbaar met de uitstoot van zo’n 345.000 Nederlandse huishoudens. Die besparing komt door het maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid van alle overheden samen. Het gaat  dan bijvoorbeeld om de inkoop van energie, ICT-diensten of kantoorfaciliteiten. 
Lees meer
Actuele uitspraken aanbestedingsrecht weken 17 en 18
Bron: VdLC Publishers/consultants BV
In de afgelopen weken zijn er 10 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden kort besproken en gaan o.a. over: Ontbinding overeenkomst gerechtvaardigd, inschrijvingen meteen getoetst aan laagste prijs, geen sprake van abnormaal lage inschrijving, niet teveel betaald voor jeugd en Wmo-zorg en niet geklaagd over beoordelingssystematiek.
Week 17   Week 18
Bijeenkomsten
CoP Contractmanagement: Circulaire aspecten verwerken in contracten
Hoe verwerk je circulaire aspecten in contracten en hoe betrek je de organisatie hierbij? Kom op 30 mei naar de 1e online verdiepingssessie van de Community of Practice (CoP) contractmanagement in circulaire inkooptrajecten 2023. Tijdens dit webinar leer je hoe je circulaire aspecten verwerkt in het contract en de juiste mensen op de juiste momenten betrekt.
Lees meer
Webinar - opstellen Actieplan MVOI

Door te werken met een actieplan MVOI doe je recht aan duurzaamheids- en maatschappelijke thema’s en zo maak je met inkopen het verschil. Wil je aan de slag met het opstellen van een actieplan MVOI voor jouw organisatie? Meld je dan aan voor dit webinar op 31 mei.
Lees meer
PIANOo-congres – VOL

Als overheden willen we verandering in de markt creëren: bijdragen aan een meer digitale, schonere, duurzamere en socialere wereld. Inkoop moet meebewegen in die transities. Wat kun je als inkoopprofessional of opdrachtgever in de publieke sector doen om transities te versnellen? Hoe anticipeer je behendig op veranderingen? Demarreer mee op 8 juni!

Lees meer
Webinar Ambitieweb 

Hoe vertaal je duurzaamheidsambities van zowel de overheid als jouw eigen organisatie naar de praktijk? Het Ambitieweb is een instrument dat helpt om op een gestructureerde manier duurzaamheidsdoelen concreet te maken en toe te passen in het inkoopproces. Op 20 juni leer je wat het Ambitieweb is en wat het voor jouw organisatie kan opleveren. De gemeente Rotterdam deelt haar ervaringen met het Ambitieweb.

Lees meer
Volg ons
     t  in    
Contact
E-mail opties